Holy Bible New Contemporary Version

Tagalog New Contemporary Version (Ang Salita Ng Dios Biblia)
In stock
Order Code
327009
£9.99

Contact Us

Mon - Fri: 9.00 am - 1.00 pm
and 2.30 pm - 5.30 pm

Call 020 8316 5389
Fax 020 8854 5963

Ang Biblia ang tunay na kuwento ng Diyos at ng kanyang piano upang maisaayos muli ang mundo.

Ipakilala ang iyong sarili at ang iba pa sa kuwento ng pagtubos ng Di-yos sa salin ng Ang Salita ng Dios, na tamang-tama para sa mga nagba-basa ng Biblia sa unang pagkakataon. Ang salin ng Ang Salita ng Diyos ay nagtatampok ng kontemporaryong Tagalog, na nagbibigay diin sa natural na pagkamadaling mabasa nito at tumutulong sa pangungusap ng mga sinaunang salita ng Banal na Kasulatan sa mga puso ng mga mambabasa ngayon. Ang Biblia na ito ay naglalaman ng nakatutulong na talahuluganan ng mga terminong pambiblia at piano ng kaligtasan, na saktong-sakto para sa mga interesado sa mga isyung pang-espiritwal o sinuman na bukas sa pakikipag-usap patungkol sa Diyos.

More Information
Dimensions 21.5 × 14 × 3 cm (Height × Width × Thickness)
Language Tagalog
Subject Bible
Binding pb
ISBN-Number 9780310450054
Number of Pages 922
Colour Two colours